Έγγραφα για τον κορωνοϊό (πτήσεις εσωτερικού)

Με εντολή της Ελληνικής Πολιτείας, όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε πτήσεις εσωτερικού από τα αεροδρόμια της ηπειρωτικής χώρας προς τα Ελληνικά νησιά, θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωτικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες θα πρέπει να πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για Covid-19 και να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού
    – που μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou ή
    – αν πρόκειται για αλλοδαπούς, προερχόμενους από το εξωτερικό, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου (όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο), τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.
  • να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για Covid-19 με τη μέθοδο PCR (με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξής τους και να προσκομίσουν το αντίστοιχο έγγραφο/πιστοποιητικό. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς, προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν το αντίστοιχο έγγραφο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.
  • να έχουν υποβληθεί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης Covid-19 (rapid test) εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού και να φέρουν το αντίστοιχο έγγραφο/πιστοποιητικό. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς, προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίσουν το αντίστοιχο έγγραφο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.
  • να επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης που να έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από 2 έως 9 μήνες μετά τη νόσηση.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν και παιδιά από 5 ετών και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες και νεότερα στοιχεία καθώς επίσης για ερωτήματα σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρία.

Η ενότητα αυτή αναθεωρείται τακτικά και λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων διατάξεων, συνιστάται έντονα η επικοινωνία με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρία πριν το προγραμματισμένο ταξίδι για τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις.